Högmässa

sö 18.10 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

18.10, Tjugonde söndagen efter pingst, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Maria Widén, Edgar Vickström och Katrin Gwardak och Annette Andersson.

Kollekten tillfaller Finska Bibelsällskapet.