Högmässa

sö 27.9 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

27.9, Sjuttonde söndagen efter pingst, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Katrin Gwardak.

Kollekten tillfaller KCSA.