kvällsgudstjänst

sö 20.9 kl. 19.00
S:ta Maria kyrka

20.9, Sextonde söndagen efter pingst, kvällsgudstjänst kl 19.00 i S:ta Maria kyrka. Benny Andersson och Katrin Gwardak

Kollekten tillfaller Finlands Sjömanskyrka r.f.