Högmässa

sö 13.9 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

13.9, Femtonde söndagen efter pingst, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

Kollekten tillfaller Finlands ev.luth. Student- och Skolungdomsmission r.f.