Gudstjänst

sö 26.7 kl. 11.00

S:ta Maria kyrka

26.7, Kristi förklaringsdag, Högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan följas via facebook och hemsida.

26.7, Kristi förklaringsdag, Högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan följas via facebook och hemsida. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller KCSA.

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar