Friluftsgudstänst

sö 19.7 kl. 11.00
vid Prästgården

19.7, Sjunde söndagen efter pingst, friluftsgudstjänst kl 11.00 vid Prästgården.

19.7, Sjunde söndagen efter pingst, friluftsgudstjänst kl 11.00 vid Prästgården. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Kyrkans diakonifond.