kvällsgudstjänst

sö 12.7 kl. 19.00
S:ta Maria kyrka

12.7, Apostladagen, kvällsgudstjänst kl 19.00 i S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan följas via facebook och hemsida.

12.7, Apostladagen, kvällsgudstjänst kl 19.00 i S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan följas via facebook och hemsida. Outi Laukkanen och Katrin Gwardak. Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapet r.f.