Gudstjänst

sö 28.6 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

28.6, Fjärde söndagen efter pingst, gudstjänst kl 19.00 i S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan följas via facebook och hemsida.

28.6, Fjärde söndagen efter pingst, gudstjänst kl 19.00 i S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan följas via facebook och hemsida. Outi Laukkanen och Katrin Gwardak. Kollekten tillfaller Församlingsförbundet r.f. Outi Laukkanen och Katrin Gwardak. Kollekten tillfaller Församlingsförbundet r.f.