Gudstjänst

sö 7.6 kl. 11.00

S:ta Maria kyrka

7.6, Treenighetssöndagen, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka, välkommen till kyrkan.

7.6, Treenighetssöndagen, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka, välkommen att delta, spelas även in och kan följas via facebook och hemsida. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Kyrkans central för det svenska arbetet. Psalmer som sjungs är 535, 286, 467 och 826.