Gudstjänst, kl 11 spelas in och streamas på facebook och hemsidan

sö 24.5 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

24.5, Sjätte söndagen efter påsk, gudstjänst spelas in kl 14.00 i S:ta Maria kyrka och kan följas via facebook och hemsida. Outi Laukkanen och Katrin Gwardak. Psalmer som som sjungs är 202, 115, 833 och 535.

Kollekten söndagen 24.5 tillfaller Kyrkans Utlandshjälps insamling Sommarsånger.
Eftersom kollekten inte kan uppbäras på grund av undantagstillståndets restriktioner för sammankomster, är det vår önskan att man i en strömmad gudstjänst uppmanar tittarna att delta i insamlingen genom de sätt som framgår i rutan nedan.
Man kan gärna också berätta att insamlingens intäkter riktas till Utlandshjälpens utbildningsprojekt i Uganda. Där är utbildningsbehovet särskilt stort eftersom man har en så ung befolkning. 75% av befolkningen är under 30 år. Därtill har Uganda tagit emot drygt en miljon flyktingar från Sydsudan och Kongo. Också bland dem finns ett stort behov av att påbörja eller fortsätta skolgång och yrkesutbildning. Även om det sker i flyktinglägrens mycket karga och anspråkslösa förhållanden ger det mening i tillvaron och bringar hopp om en ljusare framtid.
Uppmaningen kan vara muntlig och/eller synas i bilden. Ifall uppmaningen är av allmän karaktär såsom en hänvisning till insamlingen eller en uppmaning att besöka nätsidan sommarsanger.fi och inte innehåller uppgifter om specifika betalningssätt, behöver insamlingstillståndets nummer inte visas i bilden. Ifall ett eller flera betalningssätt nämns eller visas, skall också insamlingstillståndets nummer och övriga uppgifter om insamlingen visas. Kyrkans Utlandshjälp har två tillståndsnummer, ett för Åland och ett för övriga Finland vilka båda skall framgå.
Innehållet i rutan ovan får gärna återges på församlingens egen nätsida. Länka gärna också till kyrkansutlandshjalp.fi
Med vänliga hälsningar
Kaj-Mikael Wredlund, kontaktchef
Sommarsångerinsamlingens uppgifter Insamlare: Kyrkans Utlandshjälp Insamlingens ändamål: Att möjliggöra och stöda utbildning i Uganda Konto: Nordea IBAN FI33 1572 3000 5005 04, referens: Sommarsånger SMS: Texta GÅVA till numret 16499 (20€) MobilePay: 75151 (Valbart belopp) Nätsida: sommarsanger.fi
Insamlingstillståndets nummer: RA/2019/723 och ÅLR 2019/6485