10.5, Gudstjänst kl 11.00, spelas in/streamas och sänds via facebook och hemsida

sö 10.5 kl. 11.00
Kollektupprop
S:ta Maria kyrka

10.5, Fjärde söndagen efter påsk, gudstjänst spelas in kl 11.00 i S:ta Maria kyrka och kan följas via facebook och hemsida. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

10.5, Fjärde söndagen efter påsk, gudstjänst spelas in kl 11.00 i S:ta Maria kyrka och kan följas via facebook och hemsida. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Finska missionssällskapet, se länk. Psalmer som sjungs är 90, 322, 118 och 805.

Kollektupprop att läsa upp i gudstjänsten

Den gåva du ger idag kommer Finska Missionssällskapet att använda för evangelisation och teologisk utbildning i olika länder. År 2020 är kyrkans viktigaste uppgift alltjämt att vittna om Jesus i ord och handlingar, så att varje människa kan få en personlig tro på Jesus. Evangeliet om en gud som älskar människorna så mycket att han sände sin son för att rädda var och en av oss, berör och förändrar människor än idag, det föder hopp, skapar mening och ger en ny riktning åt livet.

Finska Missionssällskapet utbildar präster och evangelister för uppgiften att föra det goda budskapet vidare. Utbildning är viktigt för att de ska kunna förklara den kristna tron på ett rätt och sunt sätt. Jesus själv gav oss denna uppgift.

Tack för att du är med oss i detta uppdrag! Var med och se till att arbetet fortsätter: Ge en valbar summa via MobilePay till numret 60809. Sänd ett SMS med texten KOLLEKT10 (10 €), KOLLEKT20 (20 €) eller KOLLEKT50 (50 €) till numret 16155. Ge en gåva till FI38 8000 1400 1611 30, märk betalningen: KOLLEKT Gör en donation via nätbanken på adressen www.finskamissionssallskapet.fi/kollekt Må Gud välsigna er gåva rikligt.

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020, beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för 2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De insamlade medlen används under åren 2020–2022 i Finska Missionssällskapets utrikesarbete.