Bibelgrupp, ingen träff förrän undantagstillståndet upphört.

ti 28.4 kl. 19.00
Mariagården

Bibelgrupp tisdagar kl 19.00, ingen träff förrän undantagstillståndet upphört.

Bibelgrupp tisdagar kl 19.00. Första träffen 7 januari. Alla välkomna!