19.4, gudstjänst kl 14.00, streamas/spelas in och kan ses på facebook/hemsidan

sö 19.4 kl. 14.00
S:ta Maria kyrka

19.4, gudstjänst kl 14.00, streamas/spelas in och kan ses på facebook/hemsidan.

19.4, gudstjänst kl 14.00, streamas/spelas in och kan ses på facebook/hemsidan. Outi Laukkanen

och Katrin Gwardak. Psalmer som sjungs är 532, 101, 889 och 536.