Gudstjänst, streamas/spelas in och sänds på facebook kl 11.00

må 13.4 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

13.4, Annandag Påsk, streamas/spelas in och sänds på facebook kl 11.00. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

13.4, Annandag Påsk. Andakt kl 11.00 vilken sänds till Sunnanberg. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.