Kapellet öppet lördag 11.4 och söndag 12.4 kl 9-20

lö 11.4 kl. 09.00 - lö 11.4 kl. 20.00
Begravningskapell

Kapellet öppet lördag 11.4 och söndag 12.4 kl 9-20

Kapellet öppet lördag 11.4 och söndag 12.4 kl 9-20 för

stillhet och bön samt ljuständning.