Gudstjänst, streamas/spelas in och sänds på facebook kl 11.00

sö 5.4 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

5.4, Palmsöndagen, gudstjänst filmas och läggs ut på facebook/ hemsida.

5.4, Palmsöndagen, gudstjänst filmas och läggs ut på facebook/ hemsida.

Söndag den 5.4 firar vi gudstjänst i S:ta Maria kyrka. Man kan delta via Facebook där gudstjänsten streamas live kl. 11:00. Präst är Carolina Lindström, kantor Natalie Örnkvist. Temat är ärans konung på förnedringens väg.
Psalmer som vi sjunger är: 1, 78B, 333, 87.

Kollekten går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom Svenska Lutherska Evangelisföreningen. Gåvor kan ges via egna kanaler men också via MobilePay 70448, eller SLEFS:s konto nr: FI45 4055 1120 0020 96.
1. Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf. (FO 0215320-7)
2. Ändamål: Stiftskollekten går till utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien genom SLEF.
3. Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland RA/2017/1164/, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018-231.12.2020 samt landskapet Åland ÅLR2019/4046 för 1.1.-31.12.2020.