Gudstjänst, streamas/spelas in och sänds på facebook kl 11.00

sö 22.3 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

22.3, Marie bebådelsedag, gudstjänst streamas/spelas in och sänds på facebook kl 11.00

22.3, Marie bebådelsedag, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Gudstjänstern streamas/spelas in och sänds via facebook/youtube.