Kvällsgudstjänst

sö 15.3 kl. 19.00
S:ta Maria kyrka

15.3, Tredje söndagen i fastan, gudstjänst kl 19.00

15.3, Tredje söndagen i fastan, gudstjänst kl 19.00  i S:ta Maria kyrka. Outi Laukkanen och Katrin Gwardak. Kollekten tillfaller Finska missionssällskapet r.f.