Gudstjänst

sö 16.2 kl. 14.00
S:ta Maria kyrka

Gudstjänst kl 14.00

16.2, Andra söndagen före fastetiden, Gudstjänst kl 14.00  i S:ta Maria kyrka. Outi Laukkanen och Eva-Helena Hansen. Kollekten tillfaller Förbundet Kristen Skolungdom r.f.