Högmässa

sö 2.2 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

2.2 Kyndelmässodagen, högmässa kl 11.00

2.2 Kyndelmässodagen, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Gemensamt Ansvar.