Gudstjänst

sö 26.1 kl. 14.00
S:ta Maria kyrka

26.1, Tredje söndagen efter trettondagen, gudstjänst kl 14.00

26.1 Tredje söndagen efter trettondagen, gudstjänst kl 14.00  i S:ta Maria kyrka. Outi Laukkanen och John-Adam Sjölund. Kollekten tillfaller Lärkkullastiftelsen.