Högmässa

sö 5.1 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

5.1, Andra söndagen efter jul. högmässa kl 11.00

5.1, Andra söndagen efter jul, högmässa kl 11.00. Carolina Lindström och Katrin Gwardak. Kollekten tillfaller Domkapitlet i Borgå stift.