Högmässa

sö 29.12 kl. 14.00
S:ta Maria kyrka

29.12 Första söndagen efter jul, högmässa kl 14.00

29.12 Första söndagen efter jul, högmässa kl 14.00. Carolina Lindström och John-Adam Sjölund. Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapet.