Högmässa

sön 18.8 kl. 11.00 – 12.00

S:ta Maria kyrka

Högmässa i S:ta Maria kyrka kl 11.00

Högmässa i S:ta Maria kyrka kl 11.00. Tionde söndagen efter pingst. Temat för dagen är "Trofast förvaltning av Guds gåvor". Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Sjömanskyrkan. Kyrkkaffe i tornkyrkan.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt