Högmässa

sö 9.6 kl. 11.00 - kl. 12.00

S:ta Maria kyrka

Pingstdagen

9.6 Pingstdagen
Vi firar högmässa tillsammans i S:ta Maria kyrka kl. 11.00. Det är pingst och temat för dagen är ”Den heliga Andens utgjutande”. Carolina Lindström och Natalie Ball. Efteråt blir det kaffe i tornkyrkan.

Kollekten tillfaller Förbundet Kyrkans Ungdom.


Se också

sö 23.6 kl. 3.30 -4.30

Orrdalsklint

Gökotta

Midsommardagen
sö 23.6 kl. 19.00 -20.00

S:ta Maria kyrka

Kvällsgudstjänst

Andra söndagen efter pingst
sö 30.6 kl. 11.00 -12.15

S:ta Maria kyrka

Högmässa med konfirmation

Tredje söndagen efter pingst