Högmässa

sö 2.6 kl. 11.00 - kl. 12.00

S:ta Maria kyrka

Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)

2.6 Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Vi firar högmässa tillsammans i S:ta Mara kyrka kl. 11.00. Det är den sjätte söndagen efter påsk och temat är ”Väntan på den heliga Anden”. Carolina Lindström och Natalie Ball medverkar. Efteråt blir det kyrkkaffe i tornkyrkan.

Kollekten tillfaller Stiftsgården
Lärkkulla.


Se också

sö 23.6 kl. 3.30 -4.30

Orrdalsklint

Gökotta

Midsommardagen
sö 23.6 kl. 19.00 -20.00

S:ta Maria kyrka

Kvällsgudstjänst

Andra söndagen efter pingst
sö 30.6 kl. 11.00 -12.15

S:ta Maria kyrka

Högmässa med konfirmation

Tredje söndagen efter pingst