Högmässa

sö 26.5 kl. 11.00 - kl. 12.00

S:ta Maria kyrka

Femte söndagen efter påsk (Rogate, Bönsöndagen)

26.5 Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Vi firar högmässa tillsammans i S:ta Maria kyrka kl. 11.00. Det är den femte söndagen efter påsk, eller Bönsöndagen. Temat för söndagen är ”Hjärtats samtal med Gud”. Olav Johansson och Natalie Ball medverkar.

Kollekten tillfaller Kyrkans Utlandshjälp.


Se också

sö 23.6 kl. 3.30 -4.30

Orrdalsklint

Gökotta

Midsommardagen
sö 23.6 kl. 19.00 -20.00

S:ta Maria kyrka

Kvällsgudstjänst

Andra söndagen efter pingst
sö 30.6 kl. 11.00 -12.15

S:ta Maria kyrka

Högmässa med konfirmation

Tredje söndagen efter pingst