Högmässa

sö 12.5 kl. 11.00 - kl. 12.00

S:ta Maria kyrka

Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)

12.5 Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
Vi firar högmässa i S:ta Maria kyrka tillsammans kl. 11.00. Det är den tredje söndagen efter påsk och temat för söndagen är ”Guds folks hemlängtan”. Carolina Lindström och Natalie Ball medverkar. Efteråt blir det kyrkkaffe i tornkyrkan.

Kollekten tillfaller Förbundet Kristen Skolungdom r.f.


Se också

sö 23.6 kl. 3.30 -4.30

Orrdalsklint

Gökotta

Midsommardagen
sö 23.6 kl. 19.00 -20.00

S:ta Maria kyrka

Kvällsgudstjänst

Andra söndagen efter pingst
sö 30.6 kl. 11.00 -12.15

S:ta Maria kyrka

Högmässa med konfirmation

Tredje söndagen efter pingst