Högmässa

sö 5.5 kl. 11.00 - kl. 12.00

S:ta Maria kyrka

Andra söndagen efter påsk - Misericordia Domini

5.5 Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Vi firar högmässa i S:ta Maria kyrka tillsammans kl. 11.00. Det är den andra söndagen efter påsk och temat för söndagen är ”Den gode herden”. Carolina Lindström och Natalie Ball medverkar. Efteråt blir det kyrkkaffe i tornkyrkan.

Kollekten tillfaller Förbundet Kristen Skolungdom r.f.

Under högmässan besöker Sally Vilkkanen församlingen och uppträder med modern blockflöjt och barock-tvärflöjt (travers).


Se också

sö 23.6 kl. 3.30 -4.30

Orrdalsklint

Gökotta

Midsommardagen
sö 23.6 kl. 19.00 -20.00

S:ta Maria kyrka

Kvällsgudstjänst

Andra söndagen efter pingst
on 26.6 kl. 20.00 -21.00

S:ta Maria kyrka

Orgelkonsert

Orgelfestival - orgelkonsert