Mässa i Taizé stil

sö 7.4 kl. 19.00 - kl. 20.00

S:ta Maria kyrka

Femte söndagen i fastan - Judica

Vi firar mässa i taizé stil i S:ta Maria kyrka kl. 19.00. Det är den femte söndagen i fastan och temat är ”Lidandets söndag”. Carolina Lindström och Natalie Ball. Kollekten tillfaller Finska Bibelsällskapet.

Efteråt dricker vi te tillsammans i tornkyrkan.


Se också

sö 23.6 kl. 3.30 -4.30

Orrdalsklint

Gökotta

Midsommardagen
sö 23.6 kl. 19.00 -20.00

S:ta Maria kyrka

Kvällsgudstjänst

Andra söndagen efter pingst
sö 30.6 kl. 11.00 -12.15

S:ta Maria kyrka

Högmässa med konfirmation

Tredje söndagen efter pingst