Högmässa

sö 3.3 kl. 11.00 - kl. 12.00

S:ta Maria kyrka

Fastlagssöndagen

Vi firar högmässa tillsammans i S:ta Maria kyrka kl. 11.00. Det är fastlagssöndag och temat för dagen är ”Guds kärleks offerväg”. Carolina Lindström och Natalie Ball. Efteråt kyrkkaffe i tornkyrkan.

Kollekten tillfaller Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.


Se också

sö 24.3 kl. 11.00 -12.00

S:ta Maria kyrka

Högmässa

Maria bebådelsedag
ti 26.3 kl. 19.00 -20.00

Mariagården

Bibelgrupp

Läsning av, funderande och samtal över Bibelns texter.
to 28.3 kl. 14.00 -15.00

Vårdhemmet Sunnanberg

Sunnanberg

Andaktsstund