Gudstjänst med parentation

lö 3.11 kl. 11.00 - kl. 12.00

S:ta Maria kyrka

Ljuständning på Allhelgona

Vi firar gudstjänst med parentation i S:ta Maria kyrka kl. 11.00 lördagen den 3 november. Under gudstjänsten tänder vi ljus för alla som avlidit under det gångna året i vår församling.

Temat för gudstjänsten är "De Heligas Gemenskap".

Carolina Lindström och Natalie Ball.

Kollekten tillfaller Förbundet Kristen Skolungdom r.f. för att arrangera Höstdagarna. Ett kristet evenemang som samlar svenskspråkiga ungdomar från hela stiftet under Allhelgona.


Se också

to 22.11 kl. 14.00 -15.00

Vårdhemmet Sunnanberg

Sunnanberg

Andakt på vårdhemmet Sunnanberg
sö 25.11 kl. 11.00 -12.00

S:ta Maria kyrka

Ungdomsmässa

Domsöndagen
ti 27.11 kl. 19.00 -20.00

Mariagården

Bibelgrupp

Bibelgrupp