Högmässa

sö 14.10 kl. 11.00 - kl. 12.00

S:ta Maria kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst

Vi firar högmässa i S:ta Maria kyrka kl. 11.00 tillsammans. Temat för söndagen är "Jesu sändebud" och det är den tjugoförsta söndagen efter pingst. Efter högmässan dricker vi kaffe i tornkyrkan.

Carolina Lindström, Natalie Ball. Kollekten tillfaller Lärkkulla stiftsgård.

Hjärtligt välkomna!


Se också

ti 11.12 kl. 19.00 -20.00

Mariagården

Bibelgrupp

Bibelgrupp
to 13.12 kl. 14.00 -15.00

Vårdhemmet Sunnanberg

Sunnanberg

Andakt på vårdhemmet Sunnanberg
sö 16.12 kl. 11.00 -12.00

S:ta Maria kyrka

Högmässa

Tredje advent