Högmässa

sö 7.10 kl. 11.00 - kl. 12.00

S:ta Maria kyrka

Tjugonde söndag efter pingst

Vi firar högmässa i S:ta Maria kyrka kl. 11.00. Det är den tjugonde söndagen efter pingst och temat är "Tro och otro".

Carolina Lindström och Natalie Ball. Kollekten tillfaller SLEF och deras arbete bland barn och unga. Efteråt kyrkkaffe i tornkyrkan.

Hjärtligt välkomna!


Se också

to 20.12 kl. 14.00 -15.00

Vårdhemmet Sunnanberg

Sunnanberg

Andakt på vårdhemmet Sunnanberg
sö 23.12 kl. 11.00 -12.00

S:ta Maria kyrka

Högmässa

Fjärde advent
må 24.12 kl. 14.00 -15.00

S:ta Maria kyrka

Julbön

Julaftonens julbön