Vesper

fr 26.1 kl. 18.00 - kl. 18.30

S:ta Maria kyrka

En kvällsandakt mitt i veckan.

Aftonbön kl. 18.00 i kyrkan
Carolina Lindström, Natalie Ball
En vilsam och kravlös paus mitt i veckan.