Kvällsgudstjänst

sö 26.11 kl. 19.00 - kl. 20.00

S:ta Maria kyrka

Kvällsgudstjänst firas på domsöndagen.

På domsöndagen firas kvällsgudstjänst med Outi Laukkanen och Marina Sapronova. Tema är Kristus, Herre över allting och kollekten går till Kyrkans utlandshjälp.