Församlingsvalet 2018

I höst hålls val i de lutherska församlingarna i Finland.
Då väljs de som ska besluta om bland annat församlingens verksamhet och ekonomi. De kallas förtroendevalda.
Valet hålls den 18 november och då får de som är medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland rösta. Alla som fyllt 16 år får rösta i församlingsvalet. Då du röstar i församlingsvalet påverkar du det som händer i din församling.

Bli kandidat i församlingsvalet

Du kan ställa upp som kandidat i församlingsvalet. Den som fyller 18 år senast den 18 november 2018 kan bli kandidat i församlingsvalet.
Om man inte är medlem i kyrkan ska man ha blivit medlem i församlingen senast den 18 augusti.
Om man går med på att ställa upp som kandidat måste man ge sitt godkännande skriftligt.
Kontakta din församling om du vill ställa upp som kandidat i valet.
Kandidatlistorna skall vara klara 17 september 2018.

Rösta i församlingsvalet

Församlingsvalet hålls den 18 november 2018.
Man kan också rösta på förhand under tiden 6-10 november 2018.
Kom ihåg att ta med ditt identitetsbevis då du skall rösta.

#minkyrka
YouTube-video
#minkyrka